Zahrádka

V zeleninové zahrádce pěstujeme krmení pro zvířátka, v bylinkové zahrádce zase přísady pro výbornou kuchyň hotelu Dakol.

Projekt „Rozšíření oddechových aktivit v rámci příjezdové turistiky Hotelu DAKOL“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.